+420 226 522 122

Propojte development Afriky, Evropy a Asie
Působíme ve stavebnictví jako generální dodavatel
na domácím i zahraničním trhu.
Propojíme i Vaši společnost.

PTM Fund&Grants s.r.o.

Divize holdingu zabývající se službami pro klienty, kteří požadují dotační podporu.

 

Fondy Evropské unie Evropská unie realizuje celou řadu programů financování. V závislosti na charakteru svého podnikání či projektu můžete o prostředky z těchto programů zažádat. Existují dva druhy financování: přímé a nepřímé.

 

PŘÍMÉ:

Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF)

Border Management and Visa Policy Instrument (BMVI)

Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)

Connecting Europe Facility (CEF)

Creative Europe Programme (CREA)
Customs Control Equipment Instrument (CCEI)

Customs Programme (CUST)

Digital Europe Programme (DIGITAL)

Erasmus+ (ERASMUS+)

EU External Action (RELEX)

EU4Health Programme (EU4H)

Euratom Research and Training Programme (EURATOM)

Europe Direct (ED)

European Defence Fund (EDF)

European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF)

European Parliament (EP)

European Social Fund + (ESF)

European Solidarity Corps (ESC)

Fiscalis Programme (FISC)

Horizon Europe (HORIZON)

Information Measures for the EU Cohesion policy (IMREG)

Innovation Fund (INNOVFUND)

Internal Security Fund (ISF)

Interregional Innovation Investments Instrument (I3)

Just Transition Mechanism (JTM)

Justice Programme (JUST)

Pilot Projects and Preparation Actions (PPPA)

Programme for the Environment and Climate Action (LIFE)

Programme for the Protection of the Euro against Counterfeiting (PERICLES IV)

Promotion of Agricultural Products (AGRIP)

Research Fund for Coal & Steel (RFCS)

Single Market Programme (SMP)

Social Prerogative and Specific Competencies Lines (SOCPL)

Technical Support Instrument (TSI)

Union Anti-fraud Programme (EUAF)

Union Civil Protection Mechanism (UCPM)

Union Renewable Energy Financing Mechanism (RENEWFM)

 

NEPŘÍMÉ:

 

 

DOTACE PRO FIRMY komplexní služby v oblasti dotačního poradenství pro podnikatelské subjekty

 • Pořízení obnovitelných zdrojů energie.
 • Rekonstrukce podnikatelských nemovitostí, revitalizace brownfieldů.
 • Úspory energie.
 • Pořízení HW a SW, digitalizace, vysokorychlostní internet.
 • Pořízení technologií pro automatizaci, robotizaci a digitalizaci firemních procesů.
 • Technologie pro zavádění inovací produktů a procesů.
 • Výzkum a vývoj, zakládání anebo rozvoj vývojových center.
 • Elektromobilita a vozidla s alternativním pohonem.
 • Oběhové hospodářství, nakládání s odpady, recyklace apod.
 • Optimalizace spotřeby vody, využívání dešťové a užitkové vody.
 • Účast na zahraničních výstavách a veletrzích.
 • Vzdělávání a školení.
 • Ostatní

 

DOTACE PRO VEŘEJNOU SPRÁVU, OBCE A NNOporadenství pro obce, města, mikroregiony a nestátní neziskové organizace

 • Přeshraniční spolupráce
 • Volnočasové aktivity (kultura, sport, setkávání zájmových skupin apod.)
 • Architektura a kulturní dědictví
 • Skládky, sběrné dvory apod.
 • Kanalizace, ČOV, vodovod
 • Obnova a rozvoj zástavby a veřejného prostranství
 • Ekologická opatření, nakládání s vodou, zeleň, protipovodňová opatření, apod.
 • Sportovní infrastruktura
 • Infrastruktura v obci (komunikace, chodníky)
 • Inženýrské sítě
 • Zavádění či rozšiřování informačních systémů, digitalizace firmy (IS/IT)
 • Smart technologie
 • Úspory energií (zateplování, úspornější technologie, …)
 • Využití obnovitelných zdrojů energie (FVE, …)
 • Rekonstrukce brownfieldů
 • Nákup vozidel MHD
 • Lidské zdroje (vzdělávání, aktivní politika zaměstnanosti, sociální integrace apod.)
 • Cestovní ruch
 • Ostatní

 

 

ŠKOLY A VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE – pro oblasti vzdělávání, sociální integrace i veřejných činností

 • Zkvalitňování vzdělávání žáků a studentů
 • Celoživotní vzdělávání
 • Sociální integrace
 • Investiční vybavení školy, učeben, laboratoří, apod.
 • Úspory energií (zateplování, úspornější technologie, …)
 • Využití obnovitelných zdrojů energie (FVE, …)
 • Zavádění či rozšiřování informačních systémů, digitalizace firmy (IS/IT)
 •  Volnočasové aktivity (kultura, sport, setkávání zájmových skupin apod.)
 • Smart technologie
 • Sportovní infrastruktura
 • Ostatní

 

VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE, VYSOKÉ ŠKOLY

 • Podpora projektů inovací, výzkumu, vývoje
 • Investiční vybavení – laboratoře, učebny, apod.
 • Podpora transferu technologií a jejich komercializace
 • Úspory energií (zateplování, úspornější technologie, …)
 • Využití obnovitelných zdrojů energie (FVE, …)
 •  Zavádění či rozšiřování informačních systémů, digitalizace (IS/IT)
 • Smart technologie
 • Zkvalitňování vzdělávání žáků a studentů
 • Celoživotní vzdělávání
 • Ostatní

 

Další fondy:

FONDY EHP A NORSKA

Program švýcarsko-české spolupráce

 

…a ostatní

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.