Developerská divize PTM Invest holding a.s.,

Pozemní a průmyslové stavby – oblast projektování objektů pozemního stavitelství staveb obytných, staveb
občanského vybavení, staveb průmyslových a zemědělských.
Dopravní a silniční stavby – oblast projektování se zaměřením na dopravní stavitelství v širokém spektru
činností dopravních staveb a objektů (silnice, dálnice, mosty, městské komunikace, křižovatky, železniční tratě,
stanice a vlečky, stavby pro hromadnou dopravu, aj.).

Spolupracujeme

0
DOKONČENÝCH KONTRAKTŮ
0
DOKONČENÝCH STAVEB
0 %
NÁRUST FINANČNÍCH
INVESTIC

Generální dodavatel staveb v Evropě , Asii a Africe!

Konstrukce staveb (statika) – oblast projektování se zaměřením na statiku staveb, pro provádění a navrhování
průmyslových a inženýrských staveb a mostů.
Prostředí staveb – oblast projektování technických zařízení budov (zdravotní techniky, vytápění, větrání,
rozvodu plynu) v objektech bytových, občanských, průmyslových i zemědělských a v oblastech.